ตำมอลต์กรอกหม้อ 3: No-Boil Extract Brewing สูตร Tropical IPA เลิกแมช เลิกต้ม

ตำมอลต์กรอกหม้อ 3: No-Boil Extract Brewing สูตร Tropical IPA ไม่ต้องแมช ไม่ต้องต้ม

ส่วนผสม (Ingredient) :
MALT
1 x 1.7Kg Black Rock Unhopped Crystal
2 x 1.7Kg Black Rock Lager
HOPS
2 x 57gm Citra Hops
YEAST

11.5g US-05 yeast

วิธีทำ :
1. ทำความสะอาดและซานิไทส์ Fermenter และอุปกรณ์
2. เติมน้ำดื่ม(เดือด) 1.5 ลิตร ในเฟอร์เมนท์เตอร์ ผสม LME ทั้งหมดตามลงไป คนให้เข้ากัน
3. เติมน้ำดื่ม 23 ลิตร ลงในเฟอร์เมนท์เตอร์ เพื่อทำให้อุณหภูมิอยุ่ที่
 20c +/- 3c
4. ใส่ยีสต์เมื่อ wort อุณหภูมิประมาณ​ 20c
5. Dry hop วันที่ 3 จำนวน 50 กรัม
6. Dry hop วันที่ 8 จำนวน 64 กรัม
7. เมื่อ FG อยู่ที่ 1011-1013 เป็นเวลา 4 วัน ให้นำถังไป crash cool 1-3c เป็นเวลา 2-3 วัน
8. keg / bottle ตามระบบปกติ

*กระบวนการหมักแบ่งออกเป็น 2 ช่วง
หมักครั้งแรก 14 วัน
และครั้งที่ 2 สำหรับลงขวด อีก 14 วัน ค่ะ 

----
ENG. version
Instruction
Clean & sanitise fermenter and associated equipment for brewing.
Dissolve the 5.2kg of wort concentrate into 1.5 Litres of boiling water in a large jugs and add to fermenter.
Fill with cold quality brewing water to 23 litres achieving a starting wort tempera-ture of 20 +/- 2°C.
Pitch yeast and maintain fermentation temperature around 20 °C.
Dry hop at day 3 with 50g Citra and dry hop a second time at day 8 with 64g Citra
Allow FG of 1011-1013 to be stable for 4 days then crash cool fermenter to 1-3 °C for 2-3 days then keg or bottle using standard practices.

Specification:
Est Alcohol: 6.5% ABV
Bitterness: 35 IBU
Colour: 8 SRM