คอลเลกชัน: Brewing Spices

สินค้า 5 รายการ
  • Bitter Orange Peel - เปลือกส้มแห้ง (แบบขม)
  • Sweet Orange Peel - เปลือกส้มแห้ง (แบบหวาน)
  • Cocao Husks (500 gm) - เปลือกโกโก้
  • Lemon Peel (Chopped)
  • Sweet Orange Peel (Powder)