สินค้า 24 รายการ
 • How To Brew By John J. Palmer (THA Version)
  ผู้ขาย
  Craft Components
  ราคาปกติ
  1,121.50 ฿
  ราคาขาย
  1,121.50 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • Raw Classic Connoisseur KS Slim + Tips
  กระดาษมวน RAW Classic Connoisseur King Size Slim มาพร้อม Tips กระดาษ ม้วน กัญชา กระดาษ โรล กระดาษ พันลำ เฮมพ์ กัญชง HEMP
  ผู้ขาย
  Raw
  ราคาปกติ
  70.00 ฿
  ราคาขาย
  70.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • Single Origin Brazil Santos - Craft Components
  เมล็ดกาแฟ Single Origin Brazil Santos (250 gm) | Craft Components
  ผู้ขาย
  Craft Components
  ราคาปกติ
  120.00 ฿
  ราคาขาย
  120.00 ฿
  ราคาปกติ
  150.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • Craft Components Beer Period T-shirt
  ผู้ขาย
  Craft Components
  ราคาปกติ
  240.00 ฿
  ราคาขาย
  240.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • Raw Classic KS Slim
  กระดาษมวน RAW Classic King Size Slim กระดาษ ม้วน กัญชา กระดาษ โรล กระดาษ พันลำ เฮมพ์ กัญชง HEMP
  ผู้ขาย
  Raw
  ราคาปกติ
  45.00 ฿
  ราคาขาย
  45.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • Raw Classic 1 1/4 size
  Raw Classic 1 1/4 size กระดาษมวน RAW Classic 1 1/4 – 32 แผ่น กระดาษ ม้วน กัญชา กระดาษ โรล กระดาษ พันลำ เฮมพ์ กัญชง HEMP
  ผู้ขาย
  Raw
  ราคาปกติ
  40.00 ฿
  ราคาขาย
  40.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • LEAF Pre-Rolled Cones (50’s)
  LEAF Pre-Rolled Cones (50’s) กระดาษ ม้วน กัญชา กระดาษ โรล กระดาษ พันลำ เฮมพ์ กัญชง HEMP
  ผู้ขาย
  Leaf
  ราคาปกติ
  450.00 ฿
  ราคาขาย
  450.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • LEAF Pre-Rolled Cones (40) in 16oz Ball Mason Jar
  LEAF Pre-Rolled Cones (40) in 16oz Ball Mason Jar กระดาษ ม้วน กัญชา กระดาษ โรล กระดาษ พันลำ เฮมพ์ กัญชง HEMP
  ผู้ขาย
  Leaf
  ราคาปกติ
  450.00 ฿
  ราคาขาย
  450.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • LimPuro X Molino Glass Cleaner 100 ml.
  ผู้ขาย
  Limpuro®
  ราคาปกติ
  190.00 ฿
  ราคาขาย
  190.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • RAW Hemp Filter Tips wide
  ก้นกรองกระดาษ RAW กว้างพิเศษ RAW Tips Wide กระดาษ ม้วน กัญชา กระดาษ โรล กระดาษ พันลำ เฮมพ์ กัญชง HEMP
  ผู้ขาย
  Raw
  ราคาปกติ
  15.00 ฿
  ราคาขาย
  15.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • RAW Pre-rolled 21 Tips
  ก้นกรองกระดาษ สำเร็จรูป RAW Prerolled Tips กระดาษ ม้วน กัญชา กระดาษ โรล กระดาษ พันลำ เฮมพ์ กัญชง HEMP
  ผู้ขาย
  Raw
  ราคาปกติ
  60.00 ฿
  ราคาขาย
  60.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • LEAF Pre-Rolled Cones (100's)
  LEAF Pre-Rolled Cones (100's) กระดาษ ม้วน กัญชา กระดาษ โรล กระดาษ พันลำ เฮมพ์ กัญชง HEMP
  ผู้ขาย
  Leaf
  ราคาปกติ
  850.00 ฿
  ราคาขาย
  850.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • Juicy Jay Flavoured Papers – Grape
  Juicy Jay Flavoured Papers – Grape กระดาษ ม้วน กัญชา กระดาษ โรล กระดาษ พันลำ เฮมพ์ กัญชง HEMP
  ผู้ขาย
  Juicy Jay's
  ราคาปกติ
  85.00 ฿
  ราคาขาย
  85.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • Trip2 – Clear Cellulose Rolling Paper – 40 Leaves
  Trip2 – Clear Cellulose Rolling Paper – 40 Leaves กระดาษ ม้วน กัญชา กระดาษ โรล กระดาษ พันลำ เฮมพ์ กัญชง HEMP
  ผู้ขาย
  Trip 2
  ราคาปกติ
  80.00 ฿
  ราคาขาย
  80.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • RAW Rolling Machine (110mm KSS)
  weed rolling machine RAW Thailand
  ผู้ขาย
  Raw
  ราคาปกติ
  200.00 ฿
  ราคาขาย
  200.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • RAW Six Shooter Cone Filler Loader - 1 1/4
  ผู้ขาย
  Raw
  ราคาปกติ
  1,500.00 ฿
  ราคาขาย
  1,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • Leaf Rolling Papers – King Size Slim 32 Leaves
  Leaf Rolling Paper KSS
  ผู้ขาย
  Leaf
  ราคาปกติ
  45.00 ฿
  ราคาขาย
  45.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • RAW Six Shooter Cone Filler Loader - King Size Slim
  ผู้ขาย
  Raw
  ราคาปกติ
  1,500.00 ฿
  ราคาขาย
  1,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • G - Plastic Tube
  Plastic Tube RAW
  ผู้ขาย
  Leaf
  ราคาปกติ
  20.00 ฿
  ราคาขาย
  20.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • RAW Cone - 5 Stage RAWket
  กระดาษมวน RAW Cone - 5 Stage RAWket
  ผู้ขาย
  Raw
  ราคาปกติ
  300.00 ฿
  ราคาขาย
  300.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • RAW Cone Supernatural - 28 cm
  กระดาษมวน RAW Classic Cone - SUPERNATURAL
  ผู้ขาย
  Raw
  ราคาปกติ
  220.00 ฿
  ราคาขาย
  220.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • RAW Paper Filter Tips
  ก้นกรองกระดาษ RAW Paper Filter Tips กระดาษ ม้วน กัญชา กระดาษ โรล กระดาษ พันลำ เฮมพ์ กัญชง HEMP
  ผู้ขาย
  Raw
  ราคาปกติ
  15.00 ฿
  ราคาขาย
  15.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • RAW Hemp Wick – 3 Meter
  เชือกขี้ผึ้ง RAW Hemp Wick กระดาษ ม้วน กัญชา กระดาษ โรล กระดาษ พันลำ เฮมพ์ กัญชง HEMP
  ผู้ขาย
  Raw
  ราคาปกติ
  100.00 ฿
  ราคาขาย
  100.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • LEAF Cones King Size Slim – 4 pc pack
  LEAF Cones King Size Slim – 4 pc pack กระดาษ ม้วน กัญชา กระดาษ โรล กระดาษ พันลำ เฮมพ์ กัญชง HEMP
  ผู้ขาย
  Leaf
  ราคาปกติ
  50.00 ฿
  ราคาขาย
  50.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK

ยาสูบเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ได้จากใบของต้นยาสูบ ซึ่งยาสูบอาจมาในรูปแบบของยาเส้นที่นำไปใช้ร่วมกับกระดาษโรลหรือกระดาษมวนเพื่อทำการสูบ ซึ่งกระดาษมวนแบบเดิม ๆ มักจะมีการเผาไหม้อย่างรุนแรง ซึ่งอาจทำให้เสียรสชาติและทำลายประสบการณ์ในการสูบได้ การเลือกกระดาษที่ปราศจากสารเคมีและสารฟอกขาว อาจมีส่วนช่วยให้ร่างกายของคุณถูกทำร้ายน้อยลง และยังช่วยสร้างประสบการณ์ในการสูบที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างแน่นอน

กระดาษโรลหรือกระดาษมวน

หากพูดถึงกระดาษโรลหรือกระดาษมวนเพื่อใช้ในการสูบ หลายคนอาจนึกถึงแบรนด์ RAW ซึ่งถือเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านนี้ โดยจุดเด่นของแบรนด์ RAW คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติทั้งสิ้น เพื่อตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของกลิ่นและรสสัมผัสที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง มอบประสบการณ์ที่ดีในการสูบแก่ผู้ที่ชื่นชอบการม้วนยาสูบเพื่อสูบเอง ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นเรื่องคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแบรนด์ Leaf ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ได้รับความนิยมและมีคุณภาพไม่แพ้กัน ซึ่งโดยทั่วไปแต่ละแบรนด์จะมีกระดาษหลายรูปแบบและหลายขนาดให้ได้เลือกตามความต้องการในการใช้งานของแต่ละคน

เหตุผลที่หลายคนเลือกสูบแบบใช้กระดาษโรล

เพราะยาสูบสมัยนี้มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ และยังมีข้อดีอีกมากมาย เช่น
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการสูบสามารถเลือกซื้อแบบแยกชิ้นได้ตามสไตล์และความชื่นชอบของแต่ละคน
 • ให้กลิ่นและรสชาติที่มีเอกลักษณ์ในสไตล์ของยาสูบ ซึ่งจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปเมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่
 • มีการเผาไหม้ช้ากว่า
 • ความเข้มของใบยาและปริมาณนิโคตินมีให้เลือกหลายระดับ และยังมีอุปกรณ์เสริมที่เรียกว่า ก้นกรอง เพื่อช่วยในการดูดจับสารเคมีอย่างทาร์และนิโคตินอีกด้วย
 • ยาสูบชนิดที่ไม่มีสารเคมีเติมแต่งเข้ามาหรือที่เรียกว่า Additive Free ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้ร่างกายของคุณถูกทำร้ายน้อยลง และยังช่วยสร้างประสบการณ์ในการสูบที่ดีขึ้น

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสูบยาสูบ

อุปกรณ์หลัก ๆ ที่ต้องมีคือ กระดาษมวน ก้นกรอง เครื่องมวน หรือเครื่องอัดยาสูบ และยังมีอุปกรณ์อื่น ๆ อีกมากมายที่ใช้อำนวยความสะดวกสบายและเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ช่วยบรรจุยา อุปกรณ์สำหรับบดยา กล่องใส่กระดาษ กล่องเก็บอุปกรณ์ขนาดต่าง ๆ ถาดรองขณะมวน กระเป๋าใส่ยาเส้น กระดาษมวนแบบพกพา หรือเชือกขี้ผึ้งช่วยจุดไฟแทนไม้ขีดไฟหรือไฟแช็ค
อย่างที่ได้อธิบายไปข้างต้นว่ากระดาษโรลหรือกระดาษมวนที่ใช้ในการสูบยาสูบนั้น สามารถเลือกซื้อแบบแยกชิ้นตามสไตล์และความชื่นชอบของแต่ละคนได้ ดังนั้น การจะบอกว่ากระดาษโรลยี่ห้อไหนดี หรือกระดาษแบบไหนดีกว่ากันนั้นคงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เพราะขึ้นอยู่กับความชื่นชอบส่วนบุคคลมากกว่า