สินค้า 19 รายการ
 • Chateau Abbey Malt (EBC 45) - ชาโตว์ แอบบี้ มอลต์
  แอบบี้มอลต์ ทำเบียร์ โฮมบริว homebrew abbey malt
  ผู้ขาย
  Castle Malting
  ราคาปกติ
  60.00 ฿
  ราคาขาย
  60.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • Chateau Arome Malt (EBC 95-105) - ชาโตว์ อะโรม มอลต์
  ผู้ขาย
  Castle Malting
  ราคาปกติ
  60.00 ฿
  ราคาขาย
  60.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • Chateau Biscuit Malt (EBC 50) - ชาโตว์ บิสกิตท์ มอลต์
  บิสกิตท์มอลต์ ทำเบียร์ โฮมบริว homebrew biscuit malt
  ผู้ขาย
  Castle Malting
  ราคาปกติ
  70.00 ฿
  ราคาขาย
  70.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • Chateau Black Malt (EBC 1300) - ชาโตว์ แบล็ค มอลต์
  แบล็คมอลต์ ทำเบียร์ โฮมบริว homebrew black malt
  ผู้ขาย
  Castle Malting
  ราคาปกติ
  80.00 ฿
  ราคาขาย
  80.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • Chateau Cafe Malt (EBC 500) - ชาโตว์ คาเฟ่ย์ มอลต์
  คาเฟ่ย์มอลต์ ทำเบียร์ โฮมบริว homebrew cafe malt
  ผู้ขาย
  Castle Malting
  ราคาปกติ
  70.00 ฿
  ราคาขาย
  70.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • Chateau Chocolate Malt (EBC 1000) - ชาโตว์ ช็อคโกแลต มอลต์
  ช็อคโกแลต ทำเบียร์ โฮมบริว homebrew chocolat malt
  ผู้ขาย
  Castle Malting
  ราคาปกติ
  80.00 ฿
  ราคาขาย
  80.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • Chateau Melano Light Malt (EBC 40) - ชาโตว์ เมลาโนไลท์ มอลต์
  เมลาโนไลท์ มอลต์ ทำเบียร์ โฮมบริว homebrew melano light malt
  ผู้ขาย
  Castle Malting
  ราคาปกติ
  60.00 ฿
  ราคาขาย
  60.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • Chateau Melano Malt (EBC 80) - ชาโตว์ เมลาโน มอลต์
  เมลาโน มอลต์ ทำเบียร์ โฮมบริว homebrew melano malt
  ผู้ขาย
  Castle Malting
  ราคาปกติ
  60.00 ฿
  ราคาขาย
  60.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • Chateau Oat Malt (EBC 2.3) - ชาโตว์ โอ๊ต มอลต์
  โอ๊ต มอลต์ ทำเบียร์ โฮมบริว homebrew oat malt
  ผู้ขาย
  Castle Malting
  ราคาปกติ
  100.00 ฿
  ราคาขาย
  100.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • Chateau Peated Malt (EBC 4) - ชาโตว์ พีท มอลต์
  พีท มอลต์ ทำเบียร์ โฮมบริว homebrew peated malt
  ผู้ขาย
  Castle Malting
  ราคาปกติ
  60.00 ฿
  ราคาขาย
  60.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • Chateau Roasted Barley (EBC 1000-1400) - ชาโตว์ โรสท์ บาร์เลย์
  โรสท์บาร์เลย์ มอลต์ ทำเบียร์ โฮมบริว homebrew roasted barley malt
  ผู้ขาย
  Castle Malting
  ราคาปกติ
  70.00 ฿
  ราคาขาย
  70.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • Chateau Rye Malt (EBC 3-8) - ชาโตว์ ไรย์ มอลต์
  ไรย์ มอลต์ ทำเบียร์ โฮมบริว homebrew rye malt
  ผู้ขาย
  Castle Malting
  ราคาปกติ
  70.00 ฿
  ราคาขาย
  70.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • Chateau Smoked Malt (EBC 4-12) - ชาโตว์ สโมก มอลต์
  สโมค มอลต์ ทำเบียร์ โฮมบริว homebrew smoked malt
  ผู้ขาย
  Castle Malting
  ราคาปกติ
  90.00 ฿
  ราคาขาย
  90.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • Chateau Wheat Black Malt (EBC 1100-1400) - ชาโตว์ วีทแบล็ค มอลต์
  วีทแบล็ค มอลต์ ทำเบียร์ โฮมบริว homebrew wheat black malt
  ผู้ขาย
  Castle Malting
  ราคาปกติ
  80.00 ฿
  ราคาขาย
  80.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • Chateau Wheat Chocolat (EBC 800 -1100) - ชาโตว์ วีท ช็อคโกแลต
  ผู้ขาย
  Castle Malting
  ราคาปกติ
  70.00 ฿
  ราคาขาย
  70.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • Chateau Wheat Crystal Malt (EBC 150) - ชาโตว์ วีท คริสตัลย์ มอลต์
  วีทคริสตัล มอลต์ ทำเบียร์ โฮมบริว homebrew wheat crystal malt
  ผู้ขาย
  Castle Malting
  ราคาปกติ
  70.00 ฿
  ราคาขาย
  70.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • Chateau Wheat Munich Light (EBC 14-18) - ชาโตว์ วีท มิวนิค ไลท์
  ผู้ขาย
  Castle Malting
  ราคาปกติ
  60.00 ฿
  ราคาขาย
  60.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • Thomas Fawcett Oat Malt - โธมัส ฟาวเซท โอ๊ต มอลต์
  มอลต์ ทำเบียร์ Oat Malt Thosmas Fawcett
  ผู้ขาย
  Thomas Fawcett & Son
  ราคาปกติ
  80.00 ฿
  ราคาขาย
  80.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • Thomas Fawcett Pale Chocolate Malt - โธมัส ฟาวเซท เพล ช็อคโกแล็ต มอลต์
  เพล ช็อคโกแล็ต มอลต์ ทำเบียร์ โฮมบริว homebrew pale chocolate malt Thosmas Fawcett
  ผู้ขาย
  Thomas Fawcett & Son
  ราคาปกติ
  80.00 ฿
  ราคาขาย
  80.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK

เป็นมอลต์ประเภทที่ใช้เพื่อเสริมความเป็นเอกลักษณ์ให้กับเบียร์นั้น ๆ ในเรื่องสีและกลิ่นให้เข้มหรืออ่อนตามความต้องการในการ มอลต์เบียร์ชนิดนี้จะใช้ในปริมาณที่ไม่มาก

สามารถศึกษามอลต์เบียร์เพิ่มเติมได้ที่ บทความวัตถุดิบทำเบียร์