ตำมอลต์กรอกหม้อ 2: No-Boil Extract Brewing สูตร Lager เลิกแมช เลิกต้ม

ตำมอลต์กรอกหม้อ 2: No-Boil Extract Brewing สูตร Lager เลิกแมช เลิกต้ม

ส่วนผสม (Ingredient) :
MALT
1 x 1.7Kg Black Rock Unhopped Light
1 x 1.7Kg Black Rock Lager
YEAST
11.5g US-05 yeast

วิธีทำ :
ทำความสะอาดและซานิไทส์ Fermenter และอุปกรณ์
ละลาย LME กับน้ำเดือด 2 ลิตร จากนั้นเทใส่ถังหมัก
เติมน้ำ 23 ลิตรลงถังหมัก ทำอุณหภูมิให้ได้ 20c +/- 3c
ใส่ยีสต์ที่ wort 18c
เมื่อ FG อยู่ที่ 1008 นำไป crash cool 1-3c เป็นเวลา 48-72 ชั่วโมง และ keg / bottle ตามระบบปกติ

*กระบวนการหมักแบ่งออกเป็น 2 ช่วง
หมักครั้งแรก 14 วัน
และครั้งที่ 2 สำหรับลงขวด อีก 14 วัน ค่ะ 
----
ENG. version

Clean & Sanitise fermenter and associated equipment for brewing.
Dissolve the 3.4 kg of liquid wort concentrate & 2 Litres of boiling water in a large jug and add to fermenter. Fill to a total of 23 Litres with quality cold brewing water, achieving a starting wort temperature of 20 +/- 3°C.
Sprinkle dried yeast onto wort surface and ferment at a temperature of 18 degrees celcius until gravity reaches 1.008
Crash cool fermenter to 1-3 °C for 48-72 hours and keg or bottle using standard practices.

Specification:
4.35% ABV
20 IBU
7 SRM