คอลเลกชัน: ฮอปทำเบียร์

สินค้า 43 รายการ
 • 2023 Amarillo Hops (Pellet)
  ฮอป ทำเบียร์ Amarillo Hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Virgil Gamache Farm
  ราคาปกติ
  140.00 ฿
  ราคาขาย
  140.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2023 Azacca Hops (Pellet)
  อาซัคก้า ฮอปทำเบียร์ azacca hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Roy Farms
  ราคาปกติ
  130.00 ฿
  ราคาขาย
  130.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2023 Cascade Hops (Pellet)
  ผู้ขาย
  Hollingbery and Son
  ราคาปกติ
  90.00 ฿
  ราคาขาย
  90.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2023 Centennial Hops (Pellet)
  ฮอป ทำเบียร์ Centennial Hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Haas
  ราคาปกติ
  110.00 ฿
  ราคาขาย
  110.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2023 Chinook Hops (Pellet)
  ฮอป ทำเบียร์ Chinook hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Hollingbery and Son
  ราคาปกติ
  100.00 ฿
  ราคาขาย
  100.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2023 Citra Hops (Pellet)
  ฮอป ทำเบียร์ citra hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Haas
  ราคาปกติ
  150.00 ฿
  ราคาขาย
  150.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2023 Columbus Hops (Pellet)
  ฮอป ทำเบียร์ Columbus Zeus CTZ Hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Haas
  ราคาปกติ
  90.00 ฿
  ราคาขาย
  90.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2023 Elani Hops (Pellet)
  ผู้ขาย
  Yakima Quality Hops
  ราคาปกติ
  140.00 ฿
  ราคาขาย
  140.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2023 El Dorado Hops (Pellet)
  ฮอป ทำเบียร์ El Dorado Hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Hollingbery and Son
  ราคาปกติ
  140.00 ฿
  ราคาขาย
  140.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2023 HBC 1019 Hops (Pellet)
  ผู้ขาย
  Haas
  ราคาปกติ
  140.00 ฿
  ราคาขาย
  140.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2023 Idaho 7 Hops
  ฮอป ทำเบียร์ Idaho 7 hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Hollingbery and Son
  ราคาปกติ
  130.00 ฿
  ราคาขาย
  130.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2023 McKenzie Hops (Pellet)
  ผู้ขาย
  Haas
  ราคาปกติ
  130.00 ฿
  ราคาขาย
  130.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2023 Mosaic Hops (Pellet)
  ฮอป ทำเบียร์ mosaic hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Haas
  ราคาปกติ
  140.00 ฿
  ราคาขาย
  140.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2023 Sorachi Ace Hops (Pellet)
  ผู้ขาย
  BSG
  ราคาปกติ
  170.00 ฿
  ราคาขาย
  170.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2022 Chinook Hops (Pellet)
  ฮอป ทำเบียร์ Chinook hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Hollingbery and Son
  ราคาปกติ
  45.00 ฿
  ราคาขาย
  45.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2023 Cashmere Hops (Pellet)
  ฮอป ทำเบียร์ Cashmere hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Haas
  ราคาปกติ
  130.00 ฿
  ราคาขาย
  130.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2023 Motueka Hops (Pellet) - โมตูเอก้า ฮอป (เพลลิท)
  ฮอป ทำเบียร์ Motueka hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  NZ Hops
  ราคาปกติ
  120.00 ฿
  ราคาขาย
  120.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2023 Nelson Sauvin Hops (Pellet) - เนลซัน ซาวอง ฮอปส์ (เพลลิท)
  ฮอปส์ ทำเบียร์ nelson sauvin hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  NZ Hops
  ราคาปกติ
  140.00 ฿
  ราคาขาย
  140.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2023 Hallertau Melon Hops (Pellet)
  ฮอป ทำเบียร์ Hallertau Melon Hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Charles Faram
  ราคาปกติ
  60.00 ฿
  ราคาขาย
  60.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2021 Bramling Cross Hops (Pellet) - แบรมบริ่งคลอส ฮอป (เพทลิท)
  ฮอป ทำเบียร์ bramling cross hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Charles Faram
  ราคาปกติ
  45.00 ฿
  ราคาขาย
  45.00 ฿
  ราคาปกติ
  130.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2021 Target Hops (Pellet) - ทาร์เกต ฮอปส์ (เพลลิท)
  ฮอปส์ ทำเบียร์ target hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Charles Faram
  ราคาปกติ
  45.00 ฿
  ราคาขาย
  45.00 ฿
  ราคาปกติ
  80.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2023 Fuggles Hops (Pellet)
  ฮอป ทำเบียร์ Fuggle hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Charles Faram
  ราคาปกติ
  80.00 ฿
  ราคาขาย
  80.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2023 German Hallertau Mittelfrueh Hops (Pellet)
  ฮอป ทำเบียร์ Mittelfrueh คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Charles Faram
  ราคาปกติ
  80.00 ฿
  ราคาขาย
  80.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2023 Magnum Hops (Pellet)
  ฮฮป ทำเบียร์ Magnum Hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Charles Faram
  ราคาปกติ
  60.00 ฿
  ราคาขาย
  60.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2023 Hallertau Blanc Hops (Pellet) - เฮอร์เลอทัว บลัง ฮอปส์ (เพลลิท)
  ฮอป ทำเบียร์ hallertua blanc hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Charles Faram
  ราคาปกติ
  60.00 ฿
  ราคาขาย
  60.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2023 Tettnanger Hops (Pellet) - เทดแนนเจอร์ ฮอปส์ (เพลลิท)
  ฮอป ทำเบียร์ Tettnanger Hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Charles Faram
  ราคาปกติ
  90.00 ฿
  ราคาขาย
  90.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2023 Challenger Hops (Pellet) - ชาเลนเจอร์ ฮอป (เพลลิท)
  ฮอป ทำเบียร์ Challenger Hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Charles Faram
  ราคาปกติ
  70.00 ฿
  ราคาขาย
  70.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2023 EK Golding Hops (Pellet) - อีเคโกลดิ่ง ฮฮป (เพลลิท)
  ฮฮป ทำเบียร์ EK Golding hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Charles Faram
  ราคาปกติ
  80.00 ฿
  ราคาขาย
  80.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2022 Willamette Hops (Pellet) - วิวลาเมท ฮอปส์ (เพลลิท)
  ฮอป ทำเบียร์ Willamette Hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Haas
  ราคาปกติ
  45.00 ฿
  ราคาขาย
  45.00 ฿
  ราคาปกติ
  80.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2022 Nugget Hops (Pellet) - นัคเก็ต ฮอปส์ (เพลลิท)
  ฮอป ทำเบียร์ Nugget Hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Haas
  ราคาปกติ
  45.00 ฿
  ราคาขาย
  45.00 ฿
  ราคาปกติ
  85.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2021 Ekuanot Hops (Pellet) - เอกัวนอท ฮอป (เพลลิท)
  ฮอป ทำเบียร์ Ekuanot Hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Yakima Chief Hops
  ราคาปกติ
  65.00 ฿
  ราคาขาย
  65.00 ฿
  ราคาปกติ
  130.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2021 Perle Hops (Pellet) - เพิร์ล ฮฮปส์ (เพลลิท)
  ฮอป ทำเบียร์ Perle Hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Charles Faram
  ราคาปกติ
  40.00 ฿
  ราคาขาย
  40.00 ฿
  ราคาปกติ
  110.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2022 Northern Brewer Hops (Pellet) - นอร์ทเทิร์น บริวเวอร์ ฮอปส์ (เพลลิท)
  ฮอป ทำเบียร์ northern brewer hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Haas
  ราคาปกติ
  45.00 ฿
  ราคาขาย
  45.00 ฿
  ราคาปกติ
  150.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2022 Citra Hops (Pellet)
  ฮอป ทำเบียร์ citra hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Haas
  ราคาปกติ
  45.00 ฿
  ราคาขาย
  45.00 ฿
  ราคาปกติ
  95.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2023 Cz. Saaz Hops (Pellet)
  ฮอป ทำเบียร์ Cz. Saaz hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Charles Faram
  ราคาปกติ
  90.00 ฿
  ราคาขาย
  90.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2022 Cascade Hops (Pellet) - คาสเคด ฮอป (เพลลิท)
  ฮอป ทำเบียร์ Cascade Hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Haas
  ราคาปกติ
  40.00 ฿
  ราคาขาย
  40.00 ฿
  ราคาปกติ
  80.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2023 Perle Hops (Pellet)
  ฮอป ทำเบียร์ Perle Hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Charles Faram
  ราคาปกติ
  70.00 ฿
  ราคาขาย
  70.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2023 Target Hops (Pellet)
  ฮอปส์ ทำเบียร์ target hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Charles Faram
  ราคาปกติ
  70.00 ฿
  ราคาขาย
  70.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2023 Bramling Cross Hops (Pellet)
  ฮอป ทำเบียร์ bramling cross hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Charles Faram
  ราคาปกติ
  80.00 ฿
  ราคาขาย
  80.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK
 • 2023 Olicana Hops (Pellet)
  ฮอป ทำเบียร์ Olicana hops คราฟท์ คอมโพเนนท์
  ผู้ขาย
  Charles Faram
  ราคาปกติ
  90.00 ฿
  ราคาขาย
  90.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  OUT OF STOCK

เบียร์ที่เราดื่มกันนั้นทำไมถึงมีรสชาติขม? ฮอปส์ (Hops) หรือฮอปเบียร์คือหนึ่งในส่วนผสมหลักของการทำเบียร์ เป็นพืชที่มีหลากสายหลายพันธุ์ ฮอปส์มีหน้าที่ทำให้เบียร์มีรสชาติขมและสร้างกลิ่นให้เบียร์ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะให้รสสัมผัสเหล่านี้แตกต่างกันออกไป โดยทั่วไปฮอปส์จะมาในหลากหลายรูปแบบ มีทั้งแบบสด แบบแห้ง อัดเมล็ด และแบบสกัด แต่ส่วนที่นิยมใช้ในการทำเบียร์หรือทำคราฟต์เบียร์กันมากที่สุดจะเป็นแบบอัดเมล็ด

นอกจากฮอปจะให้ความขมและกลิ่นแล้ว ฮอปยังมีหน้าที่ป้องกันการเกิดแบคทีเรียในเบียร์อีกด้วย

เลือกฮอปเบียร์ยังไงให้ปัง (Matching hops!?)

ด้วยความที่ฮอปเบียร์มีหลากสายพันธุ์ให้เลือกมาก ซึ่งหากต้องการเลือกให้ถูกใจที่สุดเราต้องรู้จักฮอปส์ตัวนั้นๆ ให้ดีก่อน เช่นเดียวกับมอลต์ เมื่อเริ่มใช้ฮอปในครั้งแรกขอแนะนำให้ลองใช้เพียง 1 ตัวก่อน เพื่อทำความรู้จัก หรือจะเลือกใช้ทีละ 1 หรือ 2 คู่ก็ได้เช่นกัน อาจใช้หลักการง่ายๆ แบบนี้ “ขยาย เสริม เติม” (Amplifying, Supplementing, Complementing)

การขยาย คือ วิธีการเพิ่มกลิ่นด้วยการจับคู่ฮอป หากเราต้องการให้เบียร์มีโทนกลิ่น Tropical fruit เราก็จับคู่ฮอปที่มีโทน Tropical fruit เหมือนกัน เช่น Citra, Galaxy, Ekuanot เป็นต้น

การเสริม คือ วิธีการเลือกฮอปที่มีโทนกลิ่นใกล้ๆ กัน เช่น อยากได้กลิ่น Tropical fruits ก็ให้เลือกฮอปที่มีกลิ่นผลไม้ในโทนนั้น เช่น มะม่วง สับปะรด มะละกอ เป็นต้น

การเติม คือ การเลือกฮอปที่มีกลิ่นหรือรสที่เกื้อหนุนกันหรือมีความเข้ากันเป็นอย่างดี เช่น ส้มกับก้านพลู หรือ ไม้สนกับกลิ่นมิ้นท์ เป็นต้น

เติมฮอปเบียร์ให้ปัง (Hops Addition)

การเติมฮอปในกระบวนการผลิตเบียร์จะมีการเติมเข้าไปในช่วงเวลาที่แตกต่างกันแล้วแต่สูตรที่ออกแบบ และการเติมที่ต่างออกไปนี่เองทำให้กลิ่นและรสชาติไม่เหมือนกัน ลองมาดูเทคนิคง่ายๆ ที่สามารถทำตามได้ดังนี้

1.บิทเทอร์ริ่ง (Bittering Hops)
บิทเทอร์ริ่ง คือวิธีการเติมฮอปเพื่อเพิ่มความขมให้เบียร์ เราเรียกวิธีการนี้ว่า ส่วนมากฮอปที่นำมาทำบิทเทอร์ริ่งจะมีค่า Alpha Acid ที่สูง (ประมาณ 10% ขึ้นไป) ช่วงเวลาที่เหมาะสมมักจะใส่ในช่วงต้นหลังน้ำวอร์ทเดือด

2.เฟรเวอร์ริ่ง (Flavoring Hops)
เฟรเวอร์ริ่ง คือวิธีการเติมฮอปเพื่อเพิ่มรสชาติให้มีความสมดุลระหว่างกลิ่นและความขม ส่วนมากมักจะเพิ่มรสชาติลงไปในช่วง 15-30 นาทีของการต้มน้ำวอร์ท เพื่อสร้างรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับเบียร์ของเรา

3.อโรม่า (Aroma Hops)
อโรม่า คือวิธีการเติมฮอปเพื่อแต่งกลิ่นตามที่ผู้ผลิตต้องการ เช่น กลิ่น Citrus, Floral, Tropical fruit หรือ Herbal เป็นต้น ส่วนมากวิธีอโรม่ามักจะเพิ่มรสชาติในช่วง 5 นาที สุดท้ายของการต้มวอร์ท หรือใส่หลังปิดไฟไปแล้ว

รสชาติขมและกลิ่นหอมของฮอปช่วยทำให้เบียร์มีเอกลักษณ์ แต่ระดับความขมนั้นก็จะขึ้นอยู่กับความชื่นชอบและแต่ละสูตรว่าควรมีความขมระดับไหนที่ถือว่ากลมกล่อม ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลอาจจะต้องใช้เวลาในการทดลองเพื่อหาสูตรที่ลงตัวที่สุดสำหรับผู้ทำเอง ฮอปเบียร์ (Hops) จึงเป็นส่วนผสมที่มีความสำคัญมากในกระบวนการผลิตเบียร์ นอกจากการเลือกฮอปเบียร์คุณภาพดีเพื่อให้เบียร์ออกมามีรสชาติที่ดีแล้ว การเลือกพันธุ์ของฮอปก็มีผลต่อรสชาติและกลิ่นหอมของเบียร์ด้วยเช่นกัน