คอลเลกชัน: Black Rock Liquid Malt Extracts (LME)

สินค้า 15 รายการ
  • Black Rock Pale Ale LME
    เพลเอล ลิคควิดมอลต์ แบบกระป๋อง Pale LME can
    ผู้ขาย
    Black Rock
    ราคาปกติ
    600.00 ฿
    ราคาขาย
    600.00 ฿
    ราคาปกติ
    ราคาต่อหน่วย
    ต่อ 
    OUT OF STOCK
  • Black Rock Golden Ale LME
    LME Golden Ale
    ผู้ขาย
    Black Rock
    ราคาปกติ
    355.00 ฿
    ราคาขาย
    355.00 ฿
    ราคาปกติ
    ราคาต่อหน่วย
    ต่อ 
    OUT OF STOCK
  • Black Rock Unhopped Ultra Light LME
    LME unhopped ultra light
    ผู้ขาย
    Black Rock
    ราคาปกติ
    550.00 ฿
    ราคาขาย
    550.00 ฿
    ราคาปกติ
    ราคาต่อหน่วย
    ต่อ 
    OUT OF STOCK
  • Black Rock Unhopped Blonde LME
    LME Unhopped Blonde Black Rock
    ผู้ขาย
    Black Rock
    ราคาปกติ
    550.00 ฿
    ราคาขาย
    550.00 ฿
    ราคาปกติ
    ราคาต่อหน่วย
    ต่อ 
    OUT OF STOCK
  • Black Rock Crafted American Pale Ale LME
    LME Crafted American Pale Ale Black Rock 
    ผู้ขาย
    Black Rock
    ราคาปกติ
    360.00 ฿
    ราคาขาย
    360.00 ฿
    ราคาปกติ
    1,130.00 ฿
    ราคาต่อหน่วย
    ต่อ 
    OUT OF STOCK
  • Black Rock Unhopped Light LME
    LME Unhopped Light
    ผู้ขาย
    Black Rock
    ราคาปกติ
    550.00 ฿
    ราคาขาย
    550.00 ฿
    ราคาปกติ
    ราคาต่อหน่วย
    ต่อ 
    OUT OF STOCK
  • Black Rock Nut Brown Ale LME
    LME Black Rock Nut Brown
    ผู้ขาย
    Black Rock
    ราคาปกติ
    590.00 ฿
    ราคาขาย
    590.00 ฿
    ราคาปกติ
    ราคาต่อหน่วย
    ต่อ 
    OUT OF STOCK
  • Black Rock Pilsener Blonde LME
    พิวส์เนอร์ ลิคควิดมอลต์ แบบกระป๋อง Pilsener blonde LME can
    ผู้ขาย
    Black Rock
    ราคาปกติ
    590.00 ฿
    ราคาขาย
    590.00 ฿
    ราคาปกติ
    ราคาต่อหน่วย
    ต่อ 
    OUT OF STOCK
  • Black Rock Whispering Wheat LME
    LME Liquid Malt Extracted Whispering Wheat
    ผู้ขาย
    Black Rock
    ราคาปกติ
    660.00 ฿
    ราคาขาย
    660.00 ฿
    ราคาปกติ
    ราคาต่อหน่วย
    ต่อ 
    OUT OF STOCK
  • Black Rock Lager LME
    black rock lme lager
    ผู้ขาย
    Black Rock
    ราคาปกติ
    300.00 ฿
    ราคาขาย
    300.00 ฿
    ราคาปกติ
    ราคาต่อหน่วย
    ต่อ 
    OUT OF STOCK
  • Black Rock Mexican Lager LME
    Black Rock Mexican Lager is a light coloured, Mexican style beer with a balanced, crisp clean finish. Brew with 1kg Black Rock Liquid Brewing Sugar (or 1kg other sugar) for a crisper finish. For more body, colour and malt flavour use 1.7kg Black Rock Ultralight unhopped malt extract instead of sugar
    ผู้ขาย
    Black Rock
    ราคาปกติ
    300.00 ฿
    ราคาขาย
    300.00 ฿
    ราคาปกติ
    ราคาต่อหน่วย
    ต่อ 
    OUT OF STOCK
  • Black Rock Crafted India Pale Ale LME
    LME IPA
    ผู้ขาย
    Black Rock
    ราคาปกติ
    720.00 ฿
    ราคาขาย
    720.00 ฿
    ราคาปกติ
    ราคาต่อหน่วย
    ต่อ 
    OUT OF STOCK
  • Black Rock Unhopped Dark LME
    LME Unhopped Dark
    ผู้ขาย
    Black Rock
    ราคาปกติ
    550.00 ฿
    ราคาขาย
    550.00 ฿
    ราคาปกติ
    ราคาต่อหน่วย
    ต่อ 
    OUT OF STOCK
  • Black Rock Crafted Witbier LME
    ผู้ขาย
    Black Rock
    ราคาปกติ
    710.00 ฿
    ราคาขาย
    710.00 ฿
    ราคาปกติ
    ราคาต่อหน่วย
    ต่อ 
    OUT OF STOCK
  • Black Rock Bock LME
    ผู้ขาย
    Black Rock
    ราคาปกติ
    640.00 ฿
    ราคาขาย
    640.00 ฿
    ราคาปกติ
    ราคาต่อหน่วย
    ต่อ 
    OUT OF STOCK